Alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidențiale și/sau la alegerile parlamentare din acest an, prin corespondență sau la o secție de votare din străinătate mai aproape de domiciliu sau reședință, se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere în străinătate, eliberat de autorităţile străine.

Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular online, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități.

Lista documentelor care atestă reședința în străinătate poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.

Întrebări și sesizări legate de procedura de înregistrare pot fi transmise la Autoritatea Electorală Permanentă, la următoarea adresă de e-mail: contact@votstrainatate.ro.

Opțiunea votului prin corespondență este reglementată de legislația în vigoare doar la alegerile pentru Președintele României, respectiv la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

Precizăm că primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 noiembrie, iar al doilea, dacă va fi necesar, a fost programat pentru 8 decembrie. Alegerile parlamentare vor avea loc la data de 1 decembrie 2024.