Prin art. 2, al. 2, anexa 3, din Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se menține măsura interzicerii intrării pe teritoriul României a cetățenilor străini și a apatrizilor. Sunt exceptate următoarele categorii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației U.E.;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

Pentru persoanele cu dublă cetățenie, română și canadiană, al căror pașaport românesc este expirat, intrarea în România este posibilă prin prezentarea pașaportului canadian valabil și a celui românesc expirat, indiferent de data expirării acestuia. Ofițerul Poliției de frontieră poate verifica pe loc statutul de cetățean român.

În cazul în care un cetățean român nu mai posedă pașaportul românesc expirat și dorește să călătorească în România (cu un pașaport canadian valabil) pentru rezolvarea unei situații urgente, este recomandabil ca acesta să se adreseze unui oficiu românesc de carieră pentru obținerea unui titlu de călătorie. În vederea obținerii de informații cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite la intrarea în țară, cetățenii români se pot adresa Ambasadei României la Ottawa, la numerele de telefon 1-613-789-9711 sau 1-613-858-0577 sau la adresa de e-mail ottawa.consul@mae.ro.

CITIȚI ȘI:

Informații utile pentru cei care călătoresc din Canada în România și invers – Actualizare
COVID-19: Detalii despre restricțiile de călătorie spre Canada și excepțiile prevăzute
Situații în care se poate solicita derogarea de la obligația de izolare la sosirea în România
Călătorii spre România: Declarația care trebuie completată la intrarea în țară – Document
Informații utile pentru cetățenii români aflați temporar în Canada – Actualizare