La data de 1 ianuarie 2016, a intrat in vigoare noul Cod de procedură civilă al provinciei Quebec. El conține prevederi speciale privind litigiile în materie familială. În aceste litigii intră cele privind garda copiilor, pensia alimentară datorată copiilor sau soțului (soției). Astfel, părțile nu pot fi audiate de judecător dacă nu au participat, împreună sau separat, la o ședință de informare privind drepturile și obligațiile părintești precum și medierea divergențelor. Părțile trebuie să fie informate despre ce înseamnă a fi părinte, respectiv exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești numai în interesul copilului.

Este important de menționat că nici litigiile ce au ca obiect patrimoniul familial și celelalte drepturi familiale rezultate din căsătorie sau din uniunea civilă, cât și cele privitoare la împărțirea bunurilor între concubini, nu pot fi înscrise pentru judecată dacă părțile nu au participat la sesiunea de informare privind medierea.

Avantajele medierii sunt certe întrucât numai părțile pot avea soluțiile cele mai adecvate în situația lor specifică. Rolul avocaților și mediatorii este de a oferi părților sfaturi legale potrivit cazurilor, în vederea rezolvării conflictelor pe cale de înțelegere.

Fostul ministru de justiție, Stephanie Vallée, declara la congresul Baroului în 2014: „Avem obligația să trecem de la cultura conflictului la cultura negocierii. Este un viraj în care avocații vor juca un rol determinant având obligația să explice clienților lor limitele unei decizii ale tribunalului și avantajele unei înțelegeri amiabile între părți. Noul Cod de procedură civilă ne dă ocazia de a crea o justiție mai umană.”