În contextul în care, începând cu data de 11 ianuarie 2024, Canada este parte semnatară cu drepturi depline a Convenției de la Haga privind apostilarea, vă oferim câteva precizări cu privire la modalitățile de punere în practică de către regiunea Quebec a noului sistem.

Conform corespondenței oficiale, Ministerul de Justiție al provinciei Quebec este singura autoritate responsabilă de aplicarea Apostilei de la Haga, după cum informează Consulatul General al României la Montreal.

Apostila se aplică numai pe documentele eliberate de către entitățile locale aflate pe teritoriul Quebecului. Persoanele care doresc apostilarea unui document eliberat de Guvernul Canadei, se vor adresa la Global Affairs (Affaires Mondiales), instituție cu sediul la Ottawa.

Orice alte chestiuni complementare sau nelămuriri cu privire la noua procedură, pot face obiectul unui mesaj trimis la adresa docs@intemational.gc.ca, pusă la dispoziția publicului de către autorități.

Consulatul General al României la Montreal precizează faptul că, după aplicarea Apostilei de la Haga pe documentele eliberate de autoritățile canadiene având efecte juridice în România, este necesară traducerea acestora în limba română la unul dintre traducătorii aflați pe plan local, autorizați de către Ministerul de Justiție al României. Lista traducătorilor pe plan local poate fi consultată pe pagina web a Consulatului General al României la Montreal, www.montreal.mae.ro.

De asemenea, toate documentele eliberate de către statul canadian înainte de data de 11 ianuarie 2024, deja supralegalizate de către Global Affairs înainte sau după data precizată mai sus, sunt valabile. Reiterăm necesitatea traducerii acestora la unul dintre traducătorii autorizați.

Ce este o apostilă?

Apostila este o supralegalizare a unui document deja legalizat, pentru ca documentul respectiv să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției de la Haga.

Termenul vine din limba franceză („apostille”) și înseamnă „mențiune pe marginea unui înscris”. Termenul a căpătat putere juridică în urma Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional Privat, confirmată prin Convenția de la Haga (1961), după cum precizează Agerpres.

Este vorba despre o procedură de legalizare a actelor oficiale străine. Mai concret, procedura de legalizare (apostilarea propriu-zisă) presupune aplicarea unei ștampile care are o formă și un conținut special. Aceasta se aplică pe fiecare pagină a documentului respectiv, iar după ce este aplicată ștampila, documentul are putere juridică și poate fi prezentat în altă țară.

Apostila este așadar necesară atunci când trebuie autentificată originea unui act oficial. Explicația este simplă: autoritățile dintr-un alt stat decât cel care emite documentul nu au de unde să știe că documentele nu sunt false și de aceea este nevoie de apostilare.

Actele pentru care se aplică apostila în Quebec

Așa cum site-ul guvernului provincial menționează, această formalitate certifică originea unui document, precum și semnătura sau sigiliul persoanei sau autorității care a semnat sau sigilat documentul. Apostila nu atestă ceea ce este menționat în document, conținutul său.

În Quebec apostilarea este oferită doar în limba franceză.

Apostila poate fi aplicată pe actele originale sau pe copii certificate ale acestora. După cum precizează ministerul de Justiție din Quebec, pot fi supuse acestei proceduri următoarele documente:
● Documentele emise de un organism public;
● Documentele emise de un tribunal;
● Acte autentice, spre exemplu un act notarial;
● Documente care provin de la o persoană sau o organizație și care fac obiectul unei declarații oficiale din partea unui avocat sau notar.

Actul notarial și declarația oficială a unui avocat sau notar trebuie să fie însoțite de autentificarea semnăturii eliberată de  ordinul său profesional.

Iată câteva exemple de documente care pot fi apostilate:
● Certificate de naștere, căsătorie, deces, schimbare de nume, divorț;
● Diplome de studii secundare, profesionale, colegiale;
● Acte notariale precum contracte de căsătorie, testamente, contracte de vânzare;
● Hotărâri ale Curții din Quebec, Curții Superioare, Curții de Apel.

Apostila nu se aplică pe actele de identitate sau pe pașaport.

Formularul de cerere pentru o apostilă precum și pașii de urmat pentru o astfel de cerere se găsesc pe site-ul guvernului provincial.