Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European vor avea loc la data de 9 iunie 2024. La Montreal vor fi două secții de votare, ambele în clădirea aflată la 1010 Sherbrooke Ouest, H3A 2R7: una la etajul 6, în sala de așteptare a Consulatului General al României la Montreal, iar cea de-a doua la etajul 15.

Ce votăm la alegerile pentru Parlamentul European?
La alegerile din 9 iunie 2024 vor fi aleși cei 33 de reprezentanți ai României în Parlamentul European. Mandatul eurodeputaților este de 5 ani.

Se poate vota și pentru autoritățile administrației publice la secțiile de votare organizate în străinătate?
NU. La secțiile de votare organizate în străinătate se poate vota în data de 9 iunie 2024 doar pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. NU se poate vota pentru primari, președinți de consilii județene și alți aleși locali.

Cine poate vota la secțiile de votare din străinătate?
Orice cetățean român aflat în străinătate, care are domiciliul sau reședința în străinătate sau care se află ocazional în străinătate, are vârsta de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă și care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România, poate vota la secțiile de votare din străinătate.

Pe baza căror acte se poate vota în străinătate?
● cartea de identitate, cartea de identitate provizorie
● cartea electronică de identitate
● buletinul de identitate
● paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic
● paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic
● paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar
● paşaportul simplu electronic
● în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

ATENȚIE! Asigurați-vă că aveți acte de identitate valabile în ziua alegerilor!

Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?
DA, puteți vota, pe baza unui document de identitate românesc valabil. Vă puteți exercita votul la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate.

Dacă am domiciliul sau reședința în străinătate şi în ziua votului mă aflu în alt stat decât statul de reședință, tot în străinătate pot vota?
DA, puteți vota la secțiile de votare organizate în statul în care vă aflaţi în ziua votului, altul decât cel în care aveți domiciliul sau reședința în străinătate, prezentând un act de identitate românesc valabil.

Dacă am reședința în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România pot vota?
DA, puteți vota fie la secția la care sunteți arondat conform adresei de domiciliu din cartea de identitate, fie la oricare altă secție dacă nu vă aflați în localitatea de domiciliu, urmând să fiți înscris în listele electorale suplimentare.

Se poate vota prin corespondență?
NU. Potrivit prevederilor legale, la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 nu se poate vota prin corespondență.

Se poate vota cu titlul de călătorie?
NU. Conform legii, nu se poate vota cu titlu de călătorie.

Se poate vota prin urna mobilă?
În secțiile de votare din străinătate nu se utilizează urne de vot speciale (mobile).

Câte zile se poate vota în străinătate și care este orarul secțiilor de votare?
Votarea în străinătate se desfășoară pe durata unei singure zile: duminică, 9 iunie 2024. Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) și durează până la ora 22.00 (ora locală), când președintele biroului electoral al secției declară votarea încheiată.

Se poate vota dacă la ora închiderii votării mai sunt cetățeni în secția de votare sau așteaptă în afara acesteia la rând pentru a vota?
DA. Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot vota până la ora locală 23.59. Doi membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora locală 22.00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot. Membrii desemnați constată şi monitorizează ordinea în care alegătorii au acces în localul de vot, în sala în care se votează, până la ora 23.59.

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?
SIMPV facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, semnalează tentativele de vot ilegal, facilitează exercitarea dreptului de vot, asigură unicitatea înscrierii în listele electorale și furnizează Biroului Electoral Central date statistice privind prezența la vot.

De asemenea, SIMPV semnalează în timp real dacă persoana care se prezintă la secția de votare a votat la o altă secție, dacă este pusă sub interdicție printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. La prezentarea actului de identitate în secția de votare, înainte de a vota, un operator de calculator va introduce CNPul dumneavoastră într-o aplicație informatică sigură și protejată, în vederea asigurării unui proces electoral corect.

Cum pot fi președinte, locțiitor sau membru în biroul electoral al unei secții de votare din străinătate?
Președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt desemnați de șefii misiunilor diplomatice ale României din țara respectivă. Formațiunile politice își vor desemna reprezentanții în birourile electorale ale secțiilor de votare. Birourile secțiilor de votare vor avea în componență minim 3 membri și maxim 10 membri (incluzând președintele și locțiitorul). Dacă numărul persoanelor desemnate de formațiunile politice nu este suficient, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de șefii misiunilor diplomatice. Toate persoanele propuse ca membri în secțiile de votare din străinătate trebuie să completeze o declarație că îndeplinesc anumite condiții. De asemenea, membrii secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc și atribuțiile specifice operatorilor de calculator, sub condiția participării la o sesiune de instruire. Indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe.