Iată informațiile primite de la Ambasada României în Canada cu privire la operatorii de transport aerian care asigură curse din Canada spre Europa, în luna iunie:

● Air Canada operează curse săptămânale pe următoarele relații: Montreal – Bruxelles (3 curse), Montreal – Frankfurt (7 curse), Montreal – Paris (7 curse), Toronto – Frankfurt (7 curse), Toronto – Londra (7 curse), Toronto – Munchen (3 curse din 25 iunie), Toronto – Tel Aviv (3 curse), Toronto – Zurich (4 curse), Vancouver – Londra (4 curse).

● KLM operează 3 curse pe săptămână pe ruta Toronto – Amsterdam.

● Air France menține 3 zboruri pe săptămână Montreal – Paris (Charles de Gaulle).

● Swiss: se așteaptă reluarea curselor pe rutele Vancouver (una sau două curse) și Calgary (o cursă) la mijlocul lunii iunie. Operatorul este Edelweiss Air. 

Informațiile referitoare la zborurile transatlantice aflate încă în operare sunt supuse schimbărilor, de aceea recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene anunțurile cu privire la realizarea curselor. Ambasada va reveni cu informații actualizate cu privire la companiile aeriene care operează curse comerciale către Europa. Informațiile de mai sus se pot găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul Canada.

La 18 mai, prin HG nr. 394/18.05.2020, a fost instituită starea de alertă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile (la aceeași dată a încetat aplicarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24 din 14 mai privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2).

Prin art. 4, pct. 1, se stabilește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România (anexa nr. 3, Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc).

În ceea ce privește tronsonul de transport intra-european către România, recomandăm cetățenilor români să ia cunoștință de măsurile restrictive impuse de statele europene, prin consultarea informației de pe site-ul MAE, atenționări de călătorie – Europa – COVID-19. De asemenea, recomandăm cetățenilor români să urmărească permanent pe site-urile companiilor aeriene anunțurile cu privire la operarea curselor intra-europene cu sosire în România.

Unele state membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri restrictive care privesc modul în care se efectuează tranzitul. Atragem în mod special atenția asupra regimului de tranzit aplicabil în Republica Cehă, astfel că îi îndemnăm pe cetățenii români care se întorc în România cu escală la Praga să îndeplinească obligațiile care apar la https://www.mae.ro/node/51905, paragrafele care se referă la efectuarea tranzitului, având în vedere că presupun contactarea Ambasadei României la Praga cu cel puțin 24 ore înainte de călătorie pentru îndeplinirea unor formalități (notificarea Poliției de frontieră din Republica Cehă și eliberarea unei scrisori din partea Ambasadei României la Praga).

Pentru celelalte capitale/orașe europene de escală, subliniem importanța ca cetățenii români să se informeze înainte de începerea călătoriei asupra condițiilor de efectuare a tranzitului, având în vedere că reglementarea nu este unitară la scara Uniunii Europene (la http://www.mae.ro/node/51880).   

La 28 mai, prin Hotărârea nr. 26 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență au fost stabilite următoarele elemente relevante pentru cetățenii care doresc să călătorească spre România pe cale feroviară sau terestră prin servicii regulate:
Art. 4. Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviar din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 5. Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020.

În ceea ce privește tranzitul rutier intra-european prin mijloace proprii, atragem atenția cu privire la dificultățile care se ridică la tranzitarea Austriei și la trecerea frontierei dinspre Austria către Ungaria, precum și la tranzitarea Ungariei, ca urmare a măsurilor restrictive impuse de Ungaria. Recomandăm consultarea cu atenție a paginilor MAE referitoare la Austria și Ungaria.

Este preconizat ca începând cu 16 iunie, Austria să nu mai aplice restricții la intrarea în țară. Astfel, pot fi avute în vedere călătorii către România care se pot întrerupe pentru scurt timp în Austria, cu posibilitatea de a se ieși din zona de tranzit.   

În ceea ce privește regimul de funcționare a punctelor de trecere a frontierei de stat, lista celor care se mențin închise temporar, parțial sau total, se găsește la art. 5 din anexa nr. 3 a aceluiași act normativ (HG. Nr. 394/18.05.2020).     
În vederea informării cu privire la punctele de trecere a frontierei, aflate în stare de operare, recomandăm cetățenilor români să consulte site-ul Poliției de Frontieră.

În ceea ce privește măsura de izolare/carantinare, timp de 14 zile, la intrarea în România, prin art. 1, pct. 2 și 3, din anexa nr. 2 (Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților) din HG nr. 394/18.05.2020, se instituie obligația de izolare la domiciliul declarat de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. La cererea persoanei în cauză, măsura izolării la domiciliu se poate înlocui cu măsura carantinării în spațiile administrate de autorități. Important: dispare noțiunea de zonă roșie și se generalizează zona galbenă, ceea ce înseamnă că măsura izolării/carantinării se aplică oricărei persoane care intră în România indiferent de țara din care pleacă sau de țările pe care le tranzitează. Informații utile cu privire la dispozițiile legate de măsura izolării/carantinării se găsesc în continuare la www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.

Cetățenii români sunt rugați să contacteze Ambasada României la Ottawa dacă există neclarități cu privire la cerințele stabilite de diferitele state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește efectuarea tranzitului (aeroportuar sau terestru). Numerele de telefon la care se poate suna sunt: 1-613-789-9711 sau 1-613-858-0577. 

Informații utile pentru cei care revin în Canada din România

Prin art. 2, pct. 2 (anexa nr. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc) din HG nr. 394/18.05.2020, se instituite interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu anumite excepții precizate. De interes pentru cetățenii români (cu dublă cetățenie, rezidență permanentă în Canada) care revin în Canada este faptul că justificarea deplasării între localități (pentru deplasarea la aeroport, de pildă) se poate face prin completarea declarației pe proprie răspundere (conform art. 2, pct. 3, anexa nr. 3).

Reamintim că măsurile adoptate de Canada în contextul gestionării epidemiei de COVID-19 stabilesc în sarcina companiilor aeriene responsabilitatea de a permite îmbarcarea în locul de plecare. Toate companiile aeriene care operează curse către Canada au obligația de a face triajul la îmbarcare în baza grilei de criterii stabilite la nivel federal (sunt autorizați să se îmbarce cetățenii canadieni și rezidenții permanenți, la care se adaugă anumite excepții bine precizate.

Informații suplimentare: Aviation measures in response to COVID-19Coronavirus disease (COVID-19): Travel restrictions, exemptions and advice și COVID-19 measures, updates, and guidance issued by Transport Canada.

Reamintim că guvernul canadian a decis ca purtarea măștilor de protecție non-medicale să fie obligatorie pentru toți cei care călătoresc cu avionul. Măsura este în vigoare din data de 20 aprilie.

În momentul îmbarcării, pentru a-și putea continua călătoria, toți pasagerii care vin sau pleacă din Canada sunt obligați să arate că au o mască non-medicală sau posibilitatea de a-și acoperi gura și nasul. Nerespectarea obligației atrage, după caz, refuzul la îmbarcare sau aplicarea unei amenzi (până la 5000 CAD pentru persoanele fizice, până la 25.000 CAD pentru persoanele juridice).

Pe lângă purtarea unei măști, de la sfârșitul lunii iunie măsurarea temperaturii va fi obligatorie pentru toți pasagerii aerieni care călătoresc spre Canada. Astfel, operatorii aerieni vor trebui să efectueze această verificare înainte de îmbarcare pasagerilor pentru zboruri internaționale sau transfrontaliere cu direcția Canada.

Toți călătorii care sosesc din străinătate sunt obligați să se izoleze timp de 14 zile. Cei care nu au un plan credibil de carantină vor fi plasați în izolare obligatorie, timp de 14, zile într-un hotel.