Pensia cea mai importantă pe care guvernul federal o oferă cetățenilor săi se numește Sécurité de la vieillesse (SV). Ea nu este calculată în funcție de cotizațiile făcute la acest program  în  timpul vieții active, ceea ce înseamnă că o persoană este admisibilă pentru a primi SV chiar dacă nu a muncit nici măcar o zi în Canada. Tot guvernul federal oferă un supliment financiar numit Supplément de revenu garanti persoanelor care locuiesc în Canada în perioada în care prestațiile sunt vărsate și au o pensie foarte mică.

Revenind la Sécurité de la vieillesse, aceasta este finanțată de guvern, ceea ce nu se întâmplă în cazul pensiei provinciale, unde fiecare cetățean își primește pensia conform cotizației. Pentru a avea dreptul la SV o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
■ Vârsta de 65 de ani sau mai mult; prestațiile lunare de Sécurité de la vieillesse nu pot fi acordate mai devreme de 65 de ani.
■ Statutul de cetățean sau rezident canadian în momentul în care cererea de pensie este făcută
■ O ședere în Canada de cel puțin 10 ani după vârsta de 18 ani. Cetățenii canadieni sau foștii rezidenți canadieni care în momentul împlinirii vârstei de 65 de ani nu mai locuiesc în Canada pot cere această prestație numai cu condiția ca de a fi locuit aici cel puțin 20 de ani după vârsta de 18 ani.

Dacă niciuna din situațiile de mai sus nu se aplică, o persoană poate primi pensia dintr-o altă țară dacă între aceasta și Canada există un acord de securitate socială.

Sécurité de la vieillesse poate fi reportată până la 5 ani după împlinirea vârstei de 65 de ani, ceea ce permite vărsarea unei pensii cu 0.6% mai crescută pentru fiecare lună de report. Iată un exemplu: o persoană care ar avea dreptul la o prestație de SV de 550$ pe lună și care își reportează primirea acestei pensii pentru 5 ani, va primi o pensie lunară de aproximativ 750$ în loc de 550$. Dacă reportul se face pentru un an, pensia creste cu 40$ pe lună.

Un dezavantaj major al reportului pensiei este acela ca suplimentul de venit garantat, cel amintit anterior, nu este acordat pe perioada de report. Prin urmare, cei care pot profita de un eventual report sunt în general cei care nu s-au retras complet din viața profesională, deci mai sunt încă capabili să muncească sau cei care au alte surse de venit cum ar fi o afacere, REER etc.