Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, în data de 21 iunie 2018, la trei ani și jumătate de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă. Definiția abuzului în serviciu din noul Cod Penal adoptat de Parlament în 4 iulie 2018 va avea ca efect stoparea dosarelor unor politicieni precum Liviu Dragnea (actul normativ intră în vigoare după ce judecătorii CCR se vor pronunța, constituționalitatea sa fiind contestată). Mai jos un survol al Codurilor penale din câteva țări aflate în vecinătatea României, pentru a vedea ce i s-ar fi întâmplat lui Dragnea în aceste state dacă ar fi comis un abuz în serviciu ca funcționar public. 

Mi s-a părut interesant de aflat ce ar păți Liviu Dragnea, cum ar putea fi condamnat sau achitat, dacă ar fi fost cetățean și funcționar public în Rusia, Cehia, Bulgaria sau Polonia – asta pentru a domoli oleacă disputele aprinse legate de modificarea Codului penal al României.

Mi-am băgat „picioarele în apă rece” și m-am apucat să traduc din cele patru limbi slave – pe care le stăpânesc într-o măsură variabilă (rusa este limba copilăriei mele, deci cea de bază!). Prin urmare, iată extrase traduse de mine din:

CODUL PENAL AL FEDERAȚIEI RUSE
Articolul 286 – Abuzul în obligațiile de serviciu
1. Făptuirea de către o persoană oficială a unor acțiuni care depășesc limitele atribuțiilor sale și care atrag după sine o încălcare semnificativă a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor sau a unor organizații, ori a intereselor protejate prin lege ale societății sau statului, se pedepsesc cu: amendă de până la 80.000 de ruble; sau cu valoarea salariului sau a altor venituri ale celui condamnat pe o perioadă de 6 luni; sau cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a practica o anumită activitate pe o perioadă de până la 5 ani; sau cu efectuarea de muncă silnică pe un termen de până la 4 ani; sau cu privare de libertate pe un termen de până la 4 ani.

    2. Aceeași faptă, săvârșită de o persoană care ocupă o funcție guvernamentală a Federației Ruse sau o funcție guvernamentală a unui subiect al Federației Ruse, precum și cea de conducător al unui organ de administrație locală, se pedepsește cu: amendă de la 100.000 la 300.000 de ruble; sau cu valoarea salariului sau a altor venituri ale celui condamnat pe o perioadă de la unu la 2 ani; sau cu efectuarea de muncă silnică pe un termen de până la 5 ani, cu sau fără privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a practica o anumită activitate timp de până la 3 ani; sau cu privarea libertății pe un termen de până la 7 ani, cu sau fără dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a practica o anumită activitate timp de până la 3 ani.

Deci dacă domnul Dragnea ar fi fost cetățean al Federației Ruse, s-ar fi încadrat pentru fapta sa în alineatul 1 și ar fi fost condamnat conform alineatului 2, prin calitatea sa de „conducător al administraţiei locale” (recte în România președinte de Consiliu județean), fie la 7 ani de închisoare (undeva prin Magadan, unde iarna sunt minus 50 grade Celsius), fie la 5 ani de muncă silnică (undeva prin taigaua siberiană, la tăiat copaci, dar și acolo, la Iakutsk de exemplu, este la fel de răcoare!) și o amendă echivalentă cu veniturile sale pe o perioadă de la 1 la 2 ani, cu sau fără interdicția de a mai apărea în funcții publice.

CODUL PENAL DIN REPUBLICA CEHĂ
Articolul 328 – Abuzul în funcții oficiale
Să-l vedem acum pe domnul Dragnea, cetățean al Republicii Cehia, într-o funcție publică și săvârșind un abuz, care la cehi nu mai este „gradat” ci este pur și simplu un abuz. Iată prevederea extrem de succintă din Codul penal al Republicii Cehia: Cine desfășoară acte ilegale în cadrul autorității statului, a administrației locale, din instanțe judiciare sau a altor autorități publice, sau cine efectuează un act care poate fi executat numai de către autoritățile administrației de stat, de administrația locală, de instanțe judiciare sau de alte autorități publice, este pedepsit cu închisoare de până la doi ani.

Scurt și cuprinzător! Fără alte discuții, domnul Dragnea Liviu ar intra „la bulău” pentru o perioadă de doi ani.

CODUL PENAL DIN BULGARIA
Abuzul în serviciu
Să trecem Dunărea la frații bulgari, care tare s-au mai mirat de ce fac vecinii de peste Dunăre cu codul lor penal. La bulgari sunt câteva articole care condamnă abuzul în serviciu și tare NU mă tem că Domnul Dragnea este cuprins… în toate! Iată cum pedepsesc ei abuzul:

Art. 282. (1) (modificarea SG 28/82) Funcționarul care încalcă sau nu-și îndeplinește atribuțiile sau depășește autoritatea sau drepturile sale, în scopul procurării de avantaje pentru sine sau pentru o altă persoană, sau care provoacă daune altei persoane și acest lucru duce la consecințe negative majore, se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani, instanța putând pronunța, de asemenea, privarea de drepturi în temeiul art. 37 punctul 6, sau cu muncă corecțională.

(2) (modificarea SG 28/82 SG 89 din 1986) Dacă fapta a cauzat consecințe majore sau a fost săvârșită de o persoană care deține o poziție de responsabilitate, pedeapsa va fi închisoarea de la unu la 8 ani, instanța putând pronunța, de asemenea, privarea de drepturi în temeiul art. 37, poziția 6.

Art. 283. (modificarea SG 26 din 1973, nr. 28 din 1982) Un funcționar care folosește poziția sa oficială pentru a obține pentru sine sau pentru un altul un beneficiu ilegal, se pedepsește cu privațiune de libertate de până la 3 ani.

Art. 284. (1) Funcționarul care aduce prejudicii statului, unei întreprinderi, organizații sau persoane, sau divulgă informații de serviciu, conștient că acestea sunt un secret oficial, este pedepsit cu închisoare de până la 2 ani sau muncă corecțională.

Eu aș opta pentru art. 282 alineatul 2 de mai sus, întrucât domnul Dragnea a fost persoană oficială (președinte de Consiliu județean). Deci, dacă acesta ar fi fost  cetățean bulgar, ar fi primit o pedeapsă cu închisoarea de până la 8 ani, cu posibilitatea privării unor drepturi.

CODUL PENAL DIN POLONIA
Articolul 231 – Abuzul în funcții
În sfârșit, să vedem ce pedeapsă ar fi primit domnul Dragnea ca cetățean polonez  săvârșind aceeași faptă. Iată ce prevede Codul penal polonez, cu o referire foarte precisă la definiția funcției de „funcționar public” – definiție pentru care ai noștri vajnici deputați și senatori s-au dat de ceasul morții ca să nu fie „funcționari” care va să zică, ci „demnitari de stat”!
1. Codul penal prevede că un funcționar public care, depășindu-și atribuțiile sau nerespectându-le (prin omisiune și/sau neexecutare corespunzătoare sau prin neglijență în îndatoririle sale) acționează în detrimentul interesului public sau privat, este pedepsit cu închisoare de până la 3 ani.

2. În cazul în care funcționarul acționează pentru a obține foloase financiare sau personale, fapta se pedepsește cu închisoare de la un an la 10 ani (de exemplu mită). Aceeași prevedere se aplică indiferent dacă funcționarul obține foloase pentru sine sau PENTRU ALTĂ PERSOANĂ (sublinierea îmi aparține – n.a.).

3. Pentru daune semnificative, pedeapsa este amenda sau închisoarea de până la 2 ani.

Potrivit articolului. 115 p. 13, sunt funcționari publici următorii: președintele; deputații, senatorii, consilierii de stat; deputații în Parlamentul European; judecătorii, juraţii, procurorii, funcţionarii autorității de anchetă financiară sau ai autorității superioare de anchetă financiară, notarii; angajaţii administrației publice, ai  altor autorităţi de stat sau locale (cu excepția cazului când persoana efectuează numai servicii), precum și alte persoane în domeniu autorizate să emită decizii administrative; angajaţii corpului de control al statului sau al autorității de control a   administrației publice locale; persoanele care dețin o funcție de conducere în alte instituții de stat; funcționarii organismului responsabil pentru protecția siguranței publice sau funcționarii serviciului penitenciar; persoanele care efectuează serviciul militar activ; angajaţi ai instanței penale internaționale.

Deci în Polonia, dl. Dragnea ar fi fost considerat funcționar și întrucât ar fi comis un abuz cu implicații financiare „în folosul altei persoane” (nu se specifică, dar se subînțelege că „altă persoană” poate fi una fizică sau juridică), ar fi primit o pedeapsă cu închisoarea de la un an la 10 ani.

În niciunul din sistemele penale vecine cu România, dintre cele menționate mai sus, NU există alternativă cu „închisoarea la domiciliu” sau ultra-invenția românească cu închisoarea de sâmbătă și duminică!

Fără părere de rău (sunt un adversar al „iertării păcatelor” de interes național şi politic), se pare că s-ar fi făcut mai multă dreptate în Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia decât în România, unde sistemul juridic este îndoit ca o bară elastică din cauciuc spre direcția nevoilor unui singur om – Liviu Dragnea. Un om care nu numai că se crede atotputernic, dar chiar exercită un abuz total de putere, ciracii din jurul său, cei investiți de popor pentru a conduce democratic țara, comportându-se ca niște sclavi umili și îndeplinindu-i „conducătorului iubit” toate „pohtele”!

În concluzie, în conformitate cu Codurile penale ale celor patru țări menționate, Dragnea nu ar fi scăpat de pedeapsa de închisoare cu executare. Asta în cel mai bun caz, căci în Rusia ar fi avut probabil soarta prizonierilor și deportaților români de după cel de-al Doilea Război Mondial. Nu-l compătimiți! Dacă ar fugi de pedeapsă, așa cum se obișnuiește în România de azi, nu ar fugi în Rusia, ci undeva într-o țară caldă – prin apropiere de Costa Rica!