O persoană, cetățean străin, care are un DUI (driving under the influence) sau a fost găsită vinovată de conducere imprudentă (impaired driving) în țara de origine, poate avea probleme să traverseze frontiera canadiană sau, în cazul unui rezident permanent, chiar să păstreze dreptul de rezidența canadiană. Motivul: ceea ce în legea canadiană de imigrație poartă numele de inadmisibilitate.

La ce se referă această inadmisibilitate? Termenul definește situația în care se consideră că o persoană poate constitui o sursă de pericol public odată intrată în Canada. Există mai multe motive pentru ca cineva să fie declarat inadmisibil, însă în acest articol ne vom referi numai la fapta de conducere sub influența alcoolului. La prima vedere aceasta pare o faptă minoră, însă impactul său poate fi important, căci inadmisibilitatea pe aceste considerente poate cauza probleme la frontieră pentru călătorii sau rezidenții permanenți care au fost găsiți vinovați de conducere sub influența alcoolului.

Legea canadiană în privința DUI a fost actualizată recent. Schimbările prevăzute în Legea C-46 au primit confirmarea oficială (The Royal Assent) în luna iunie și se vor aplica din 18 decembrie 2018. Conform noilor prevederi, sentința pentru conducere sub influența alcoolului va fi mărită de la cinci la zece ani, trecând de la categoria „criminalitate generală” la categoria  „mare criminalitate” (serious criminality).

  CITIȚI ȘI: Noutăți în domeniul imigrației la nivel federal și provincial

În același timp, Secțiunea 36 (1) din Canada’s Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) stabilește că un rezident permanent sau un cetățean străin este inadmisibil în Canada dacă a fost găsit vinovat pentru o faptă considerată „mare criminalitate”.

Recent, guvernul canadian a confirmat că cei care au condamnări de DUI ce datează de dinainte de decembrie 2018 nu vor cădea sub incidența definiției de inadmisibilitate. Aceștia nu riscă deci refuzul intrării pe teritoriul Canadei (cazul călătorilor) sau deportarea (cazul rezidenților permanenți). Situația se schimbă însă pentru cei ce vor fi găsiți vinovați de conducere sub influența alcoolului începând cu 18 decembrie 2018.

Secțiunea de imigrație a Baroului canadian (Canadian Bar Association, CBA) a considerat ca impactul legii asupra rezidenților permanenți condamnați pentru DUI e disproporționat și sever, implicând posibilitatea pierderii statutului lor în Canada. Drept urmare, CBA a adresat o scrisoare lui Ahmed Hussen, ministrul federal al Imigrației, cerându-i să studieze acest aspect și să găsească alternative. În răspunsul său, ministrul a spus că legea cu toate implicațiile sale va fi aplicată numai din 18 decembrie 2018. În privința alternativelor cerute, el a transmis că acest lucru este încă în studiu.

  CITIȚI ȘI: Dreptul la azil în Canada nu este un drept absolut

Pentru un cetățean străin care se întreabă cum poate intra în Canada având un dosar de conducere sub influența alcoolului, există câteva posibilități pentru a înlătura condiția de inadmisibilitate.

Una din ele ar fi Temporary Resident Permit (TRP). Dacă au trecut mai puțin de cinci ani de când a îndeplinit toate condițiile unei sentințe legate de DUI sau dacă a avut mai mult de o condamnare pentru DUI, o persoană poate aplica pentru acest tip de permis ce îi conferă posibilitatea să intre în Canada pentru o perioadă predeterminată de timp. Aplicantul trebuie să demonstreze că prezența sa în Canada aduce mai multe beneficii decât riscuri. Din acest motiv, TRP est mai degrabă acordat celor care vin în Canada pentru afaceri și care aduc un avantaj evident canadienilor.

O altă posibilitate o reprezintă cererea de reabilitare criminală. Această opțiune va curăța cazierul judiciar din punctul de vedere al autorităților din domeniul imigrației, dar ea este oferită numai celor care au avut sentințe DUI în urmă cu cel puțin cinci ani.  În acest tip de procedură trebuie demonstrat că persoana în cauză și-a schimbat modul de viață și că este puțin probabil să poată fi acuzată din nou pentru același gen de ofensă. Menționăm că aplicantul nu mai are nevoie să demonstreze beneficiile aduse Canadei prin călătoria sa, cum este cazul în Temporary Resident Permit (TRP).

Dacă au trecut mai mult de zece ani de la executarea unei sentințe și a fost vorba de o singură condamnare pentru DUI, atunci se poate cere considerarea unei deemed rehabiliation. Aceasta înseamnă că timpul scurs fără alte acuzații de conducere sub influența alcoolului dovedește reabilitarea, caz în care se poate cere ștergerea cazierului judiciar.

Din luna decembrie 2018 când noua lege va fi aplicată, deoarece DUI va fi considerată mare criminalitate, nu va mai exista posibilitatea considerării reabilitării în timp, acea deemed rehabilitation, dar va rămâne posibilitatea cererii unui TRP sau a unei cereri de reabilitare.

Vă invităm deci la moderație.

  CITIȚI ȘI: Câteva cuvinte despre sponsorarea membrilor de familie