Ortansa Tudor, o bine-cunoscută prezență a activităților culturale din comunitatea noastră, s-a stins din viață în data de 4 februarie 2019.

Născută în anul 1931, absolventă a Facultății de limbă și literatură rusă (1954) și a Facultății de limbă și literatură română (1970), ambele la Universitatea din București, Ortansa Tudor a profesat în România în învățământul universitar și liceal, predând limba rusă. Este autoarea mai multor publicații didactice și manuale de limba rusă pentru ultimele clase de liceu, de numele său legându-se totodată și revizia și perfecționarea manualelor școlare și predarea limbii și literaturii române la diferite niveluri. 

În paralel cu activitatea din învățământ, Ortansa Tudor a fost și o prolifică traducătoare de proză și poezie din limbile rusă și franceză. Traducerea a fost pasiunea sa, considerând-o în același timp și știință și artă. Ortansa Tudor se numără printre foarte puținii traducători care au introdus publicului din România literatura canadiană franceză, publicând în revista Luceafărul din București articole cu exemplificări de poezie și proză, în traducere proprie.

În 2003, publică la Editura IRLI din București Le jardin d’antan/Grădina de odinioară, prima traducere în volum bilingv a 50 de poeme de Emile Nelligan – poetul național al Quebecului, autorul singurului poem celebru dedicat României de un poet străin – cu un studiu introductiv de 15 pagini.

În anul 2006 se stabilește la Montreal, unde își continuă activitatea literară. În 2013, apare volumul bilingv Clavirul de odinioară/Le clavier d’antan (Editura ASLRQ) cu 70 poeme ale lui Nelligan, într-o ediție ilustrată de artista Raluca Pilat. Traduce poeme din limba rusă, scrise de mari poeți contemporani, (Vladimir Vîsotski ș.a. – publicate parțial), iar din franceză romanul Agaguk de Yves Thériault (din viața eschimoșilor), apărut sub formă de roman-foileton în revista Candela de Montreal.                             

În 2017 publică traducerea din limba franceză a romanului Maria Chapdelaine de Louis Hémon, ce prezintă viața primilor coloni francezi, veniți din Normandia și stabiliți în regiunea lacului Saint-Jean din Canada, carte apărută la Editura Tudor și reeditată în septembrie 2018 la Editura Hyegrafix (Montreal). 

Între 2013 și 2015 publică o serie de cărți pentru copii și adolescenți, toate apăruta la Editura Tudor din Montreal: Cartea Anotimpurilor în patru volume, Harap-Alb, roman fantastic de călătorie, colecția Floare de colț cu două volume de poezii, Prințul stelelor (de la basm la capodo-peră) și Idile și balade (o selecție din Balade și idile de George Coșbuc, cu ilustrații după Nicolae Grigorescu).

A fost membră activă a Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, a Cenaclului Mihai Eminescu și a Clubului de Aur din Montreal.