În acest scop, AMF oferă pe site-ul său informații obiective despre diverse produse și servicii financiare, precum și sfaturi în legătură cu mai multe subiecte, cum ar fi asigurările, investițiile și fraudele financiare.

Aveți intenția să investiți sau să vă procurați o asigurare ? Înainte de a face o alegere, verificați pe lângă AMF dacă persoana (sau compania) care vă oferă produsul financiar respectiv este autorizată să o facă. Pentru aceasta, telefonați la Centre d’informations la 1-877-525-0337 sau consultați Registre des entreprises et individus autorisés à exercer. Agenții Centrului de informații pot, de asemenea, să vă răspundă la întrebări și să vă îndrume în situații precum:
■ Depunerea unei plângeri în legătură cu un reprezentant sau o companie de servicii financiare;
■ Semnalarea unei tentative de fraudă sau a unei practici suspecte.

Informații suplimentare disponibile la: lautorite.qc.ca | 1-877-525-0337.

Acest articol informativ a fost publicat grație colaborării cu organismul ACCÉSSS – Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux. www.accesss.net | 514-287-1106.