PENSIA OLD AGE SECURITY (OAS)
Programul Old Age Security este cel mai larg program de pensii al guvernului federal canadian. El este finanțat din venituri guvernamentale, ceea ce înseamnă că noi, ca indivizi, nu contribuim direct la el, ci indirect. Acest program este compus din pensia Old Age Security (OAS)/Pension de la Sécurité de vieillesse și trei beneficii suplimentare:  Guaranteed Income Supplement (GIS)/Supplément de revenu garanti, Allowance/Allocation și Allowance for the Survivor/ Allocation au survivant. Ele oferă un venit în plus persoanelor de vârsta a treia aflate în dificultate financiară.

Pensia OAS reprezintă o plată lunară alocată canadienilor de peste 65 de ani care îndeplinesc anumite condiţii. Spre deosebire de Canada Pension Plan (CPP)/Régime de pensions du Canada (RPC), OAS nu depinde de istoria de muncă a unei persoane şi nu este necesar ca acesta să fi avut un loc de muncă de unde să iasă la pensie.

La fiecare trei luni, guvernul federal ajustează plăţile de OAS pentru a ţine cont de creşterea costului vieţii, potrivit Consumer Price Index. Suma lunară maximă pentru primul trimestru din 2018 este de 586,66$.

Pensionarii cu venituri mari plătesc înapoi guvernului o parte din OAS pe care o primesc. De exemplu, în 2017, o persoană cu un venit anual mai mare de 74,788$ (din pensii şi investiţii personale) trebuie să returneze statului o parte din suma OAS primită, sub formă de Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse/Old Age Security pension recovery tax. Un pensionar cu un venit de 121,314$ sau mai mult pe 2017 va avea pensia OAS redusă la zero.

Cine este eligibil?
Pensia OAS este dată cetăţenilor şi rezidenţilor permanenţi care au trăit cel puţin 10 ani în Canada după împlinirea vârstei de 18 ani. Această pensie este acordată şi celor aflaţi în afara ţării, cu condiţia ca aceştia să fi fost cetăţeni canadieni sau rezidenţi legali în momentul plecării şi să fi petrecut cel puţin 20 de ani din viaţa adultă (după 18 ani) în Canada. De asemenea, se pot califica și persoanele care, pe lângă Canada, au trăit și lucrat într-o țară ce are un acord de securitate socială cu Canada.

Cum este calculată rata de OAS?
Pentru a se califica la o sumă maximă de OAS, o persoană trebuie să fi locuit în Canada cel puţin 40 de ani după ce a împlinit 18 ani. Se califică, de asemenea, și cei care s-au născut înainte de 1 iulie 1952 iar la data de 1 iulie 1977 trăiau în Canada sau cei care după ce au împlinit 18 ani au trăit în Canada până la 1 iulie 1977 sau cei care la 1 iulie 1977 erau în posesia unei vize valide de imigrație.

În plus, trebuie ca cei zece ani înainte de aprobarea pentru OAS să fi fost petrecuți în Canada.

Pentru cei care nu se califică la plata integrală a acestei pensii, o sumă parţială este calculată în baza numărului de ani petrecuţi în Canada. De exemplu, cineva care a trăit aici 36 de ani după majorat, va primi 36/40 din maximul de OAS. Plata minimă este echivalentul a unui sfert din total, pentru a ţine cont de cerinţa celor 10 ani obligatorii petrecuţi în Canada.

Odată ce o pensie parţială a fost aprobată, procentajul din maximul de OAS nu se va mări, chiar dacă persoana respectivă acumulează mai mulţi ani de stat în Canada.

Începând din iulie 2013, plata acestei pensii se poate amâna cu până la 60 de luni (5 ani) după ce o persoană devine eligibilă, în schimbul unei sume lunare mai mari. Pentru fiecare lună amânată, se adaugă un 0,6% din suma stabilită, până la maxim 36% la vârsta de 70 de ani.

GUARANTEED INCOME SUPPLEMENT (GIS)
Guaranteed Income Supplement/ Supplément de revenu garanti este un venit suplimentar, neimpozabil, acordat persoanelor cu resurse financiare limitate care trăiesc în Canada și beneficiază deja de OAS. Un cetățean sau rezident permanent care nu mai locuiește aici nu se poate bucura de acest program.

Suma lunară este stabilită în funcţie de venit (17,784$ individual, 23,520$ de cuplu), stare civilă şi vârsta soţului/soției în cazul cuplurilor căsătorite. Maximul pe care un individ singur (celibatar, divorțat sau văduv) îl poate primi este 876,23$. Dacă sunteți în cuplu și dacă partenerul/partenera primește pensia OAS maximă, GIS-ul care vă revine se ridică la 527,48$; dacă partenerul/partenera nu se califică pentru maximul de OAS, atunci puteți  obține 876,23$ ca GIS.

De notat că o persoană care amână primirea pensiei OAS în schimbul obținerii unui venit lunar mai mare nu poate beneficia de GIS pe perioada respectivă.

Programele de Allowance și Allowance for the Survivor sunt alte două beneficii din cadrul programului guvernamental Old Age Security. Ele se adresează celor cu vârste între 60 și 64 de ani, cetățeni canadieni sau rezidenți permanenți, care au venituri reduse și care trăiesc în Canada de cel puțin 10 ani.

Allowance este pentru persoana al cărui soț/soție primește OAS și se califică pentru GIS, cu condiția ca venitul combinat să nu depășească 32,928$ pe an. Suma lunară se poate ridica la 1,114.14$ dacă soțul/soția primește maximul de OAS și GIS.

Allowance for the Survivor se ridică la 1,328.08$/lună și este pentru văduvi/văduve cu un venit anual de maxim 23,952$.

Începând cu aprilie 2013 Service Canada înrolează automat persoanele eligibile la pensia OAS. Din decembrie 2017, înrolarea automată a fost extinsă și la GIS. Aceasta deoarece mulți vârstnici nu sunt încă la curent cu toate programele de pensii și beneficii ale guvernului canadian, privându-se de venituri și deci și de posibilitatea unui trai decent la bătrânețe. Or, scopul programului OAS este tocmai de a sigura un venit minim garantat acestei categorii din populație, adesea vulnerabilă financiar.

CANADA PENSION PLAN (CPP)/ QUEBEC PENSION PLAN (QPP)
CPP constituie a doua mare componentă a sistemului public de pensii al Canadei, alături de OAS. Este vorba de un program de securitate socială care funcţionează pe bază de contribuții, stabilite în funcţie de venit. Angajatorii sunt obligaţi să plătească o contribuție egală cu cea a fiecărui angajat. Această pensie se adaugă, nu înlocuiește, OAS.

Venitul pe care o persoană îl primeşte din această pensie depinde deci de cât de mult în timp şi bani a contribuit, precum şi de vârsta de la care a început să primească CPP – între 60 și 70 de ani, vârsta normală de la care se poate lua această pensie fiind 65 de ani. Suma lunară este ajustată în fiecare an în ianuarie, în funcție de Consumer Price Index, pentru a ține cont de costul vieții.

Ca și în cazul OAS, cineva care decide să nu beneficieze imediat de CPP, ci mai târziu, suma lunară se mărește cu 0,7% pentru fiecare lună după împlinirea vârstei de 65 de ani în care CPP nu a fost luată, până la maxim 70 de ani (8,4% pe an). Cu alte cuvinte, o persoană care iese la pensie la 70 de ani va primi cu 42% mai mult decât dacă s-ar fi pensionat la 65 de ani.

Invers, cei care doresc să se pensioneze mai devreme o pot face începând cu 60 de ani, însă există o penalitate pentru asta, de 0,6% pentru fiecare lună primită înaintea vârstei de 65 de ani (7,2% pe an). Altfel spus, dacă te pensionezi la 60 de ani în loc de 65, vei primi o sumă cu 36% mai mică.

Similar cu OAS, se pot primi plăți retroactive acoperind un maxim de 12 luni, dacă aplicația se face după împlinirea vârstei de 65 de ani. Se poate însă mere înapoi cu plata retroactivă numai până la luna de după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Cu titlu de exemplu, la ora actuală, o persoană proaspăt pensionată primește în medie, pe lună, suma de 641,63$; maximul este de 1.134,17$.

Ce este QPP?
CPP funcționează în toată Canada cu excepția Quebecului, unde Quebec Pension Plan (QPP)/Régime de rentes du Québec furnizează beneficii similare. QPP este finanțat din contribuțiile lucrătorilor din Quebec care au împlinit 18 ani și care câștigă mai mult de 3,500$ pe an și cele ale angajatorilor.

Pentru 2018, rata de contribuție la QPP este de 10,80% (5,4% pentru lucrător și 5,4% pentru angajator) pe porțiunea de venit cuprinsă între 3,500$ și 55.900$.

Suma maximă pe care o persoană ieșită la pensie la 65 de ani o poate primi lunar este de 1134.17$; pentru pensionarii la 60 de ani aceasta se ridică la 725,87$ (64% din suma maximă), iar pentru cei la 70 de ani pensia lunară revine la 1610.52$ (142% din suma maximă). Reamintim că QPP nu înlocuiește OAS ci se adaugă acesteia.

2 COMENTARII

  1. Am fost la o Casa de pensii în România și mi-au cerut sa depun actele de pensie în Canada conform cu un acord între cele doua tari. Va rog sa îmi spuneți unde sa ma adresez. Mulțumesc

Comments are closed.