Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat o platformă de date privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapidă și schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de acțiune ERAvsCorona, reprezintă o etapă suplimentară în eforturile UE de a sprijini cercetătorii din Europa și din întreaga lume în lupta împotriva coronavirusului.

Această platformă oferă un mediu european și mondial deschis, de încredere și scalabil, în care cercetătorii pot stoca și distribui seturi de date, cum ar fi secvențe de ADN, structuri proteice, date din cercetările preclinice și studiile clinice, precum și date epidemiologice. Ea este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeană, Institutul European de Bioinformatică – Laboratorul European de Biologie Moleculară, infrastructura Elixir și proiectul COMPARE, precum și de statele membre ale UE și alți parteneri.

Schimbul deschis și rapid de date accelerează considerabil cercetarea și descoperirile, permițând un răspuns eficace la situația de urgență cauzată de coronavirus.

Planul de acțiune ERAvsCorona

În luna aprilie, miniștrii inovării și ai cercetării din toate cele 27 de state membre ale UE au sprijinit 10 acțiuni prioritare ale Planului de acțiune ERAvsCorona. Pornind de la obiectivele generale și de la instrumentele Spațiului european de (ERA), planul acoperă acțiunile pe termen scurt bazate pe coordonare, cooperare, schimb de date și eforturi comune de finanțare între Comisie și statele membre. Acesta se axează pe principiile esențiale ale Spațiului european de cercetare, care acum vor fi utilizate pentru a obține un efect maxim, cu scopul de a ajuta cercetătorii și statele membre în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

În plus față de platforma europeană de date privind COVID-19, celelalte acțiuni se axează pe coordonarea finanțării, extinderea unor studii clinice de mari dimensiuni la nivelul UE, creșterea sprijinului acordat întreprinderilor inovatoare și sprijinirea unui Hackathon paneuropean pentru a mobiliza inovatorii europeni și societatea civilă. Planul comun de stabilire a acțiunilor prioritare va fi actualizat periodic de către serviciile Comisiei și guvernele naționale în lunile următoare.

CITIȚI ȘI:

Ottawa: Fonduri substanțiale pentru cercetarea medicală și dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19