În cadrul seriei de conferințe Junimea Română – Diaspora și România, profesorul Jacques Bouchard va susține sâmbătă, 13 noiembrie, o comunicare transoceanică intitulată „Culturile greacă și română, confluențe”.

Conferința este în limba română și va începe la ora 8:00 la Montreal, ora 15:00 în România.

Profesorul Jacques Bouchard este un nume de referință în cercurile de specialiști în cultura neoelenă. El este doctor al Universității din Salonic, profesor titular de limba şi literatura greacă la Universitatea din Montreal, autorul unui număr important de articole şi comunicări științifice despre iluminismul grec şi poezia modernă greacă, cât şi traducătorul a numeroase romane şi culegeri de poeme.

Jacques Bouchard.

În același timp, Jacques Bouchard este un fin cunoscător al limbii și culturii române, unul din subiectele sale preferate de cercetare fiind legat de relațiile culturale greco-române din secolul al XVIII-lea. Lui îi aparține conceptul de iluminism timpuriu în Țările Române – subiect foarte puţin studiat – pentru a caracteriza perioada începuturilor culturii române moderne. În lucrările sale, el s-a aplecat adesea asupra impactului pe care dominația fanariotă din Țările Române l-a avut în tranziția acestora de la o cultură ecleziastă la iluminismul de tip occidental. „Consecința expansiunii limbii grecești în tarile române a fost de a elibera românii de sub povara limbii şi a literaturii slavone, orientate către cultura religioasă şi instituțiile medievale”, notează profesorul Bouchard. Teza iluminismului timpuriu la români pe care o susține este o „reabilitare a intelectualilor şi comercianților fanarioți ale căror merite în renașterea politică şi spirituală atât a Greciei, cât şi a Principatelor dunărene merită a fi rememorate”, după cum nota Mihai Sorin Rădulescu în revista România literară (septembrie 2006).

Contribuțiile lui Jacques Bouchard la cunoașterea operei şi personalității lui Nicolae Mavrocordat sunt considerate lucrări inconturnabile în domeniu: monografia „Nicolae Mavrocordat, domn şi cărturar al Iluminismului timpuriu (1680-1730)”, o suită de 14 articole despre primul grec fanariot care a ocupat tronul Moldovei (1709-1716) şi apoi cel al Țării Româneşti (1716-1730), traduse în română şi publicate în 2006 la București, şi „Les Phanariotes et l’Aube des Lumières”, o colecție de texte publicată de Centrul interuniversitar de studii neo-elenice din Montreal în 2007.

Profesorul Bouchard este membru al Societăţii regale canadiene, iar în 2009 el a devenit membru de onoare al Institutului de studii sud-est europene al Academiei Române, titlu acordat „în semn de recunoaștere a importanței sale științifice privind istoria elenismului, rolul acestuia în modelarea lumii sud-est europene şi, cu deosebire, influența elenismului asupra societăţii şi culturii românești din epoca fanariotă”.

El a fost invitat să susţină seminarii şi conferinţe la Sorbona, Harvard, Universitatea Panteio, Universitatea La Sapienza din Roma, Universitatea McGill, Universităţile din Atena, Bucureşti, Iaşi, la Muzeul de artă modernă din Andros, Institutul francez din Atena, etc.

Iată detaliile pentru a asista la conferința „Culturile greacă și română, confluențe”. Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/88109987965?pwd=RlBvQmg5eG0weE1jMzAyUVBGaVIzdz09

Meeting ID: 881 0998 7965. Passcode: 976431.