Ministerul Imigrației din Quebec a demarat trei programe-pilot care se adresează unor categorii specifice de candidați, în scopul de a răspunde unor cerințe stringente ale pieței de muncă.

Un articol apărut la începutul lunii aprilie în LaPresse face o analiză a situației actuale privind imigrația în Quebec. Pe scurt, articolul reamintește că în timpul ultimei campanii electorale partidul de guvernământ, Coalition Avenir Québec (CAQ), a promis să reducă imigrația cu 20%, sub sloganul: „en prendre moins, mais en prendre soin”. Urmarea este că astăzi, mai mult ca oricând, lipsesc brațe de muncă disponibile nu numai în domeniul sănătăţii, dar și în industria alimentară, în agricultură, în construcții etc. Articolul din LaPresse nu este singurul care atrage atenția asupra acestei probleme, multe altele subliniind penuria cu care se confruntă provincia la ora actuală și faptul că forța de muncă este vitală pentru relansarea economică post-pandemie a Quebecului.

Există totuși semne încurajatoare în acest sens. Ministerul Imigrației (MIFI – Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) a demarat trei programe-pilot asupra cărora ne vom opri în cele ce urmează. După cum veți vedea, aceste programe se adresează unor categorii specifice de candidați, în scopul de a răspunde unor cerințe stringente ale pieței de muncă. Cunoașterea adecvată a limbii franceze rămâne însă una dintre condițiile de bază, așa că cei care doresc să vină în Quebec prin aceste programe (sau altele) trebuie să investească timp și să o studieze din vreme, căci ocazii de a căuta un program potrivit de imigrație vor fi.

Primul program-pilot este unul de imigrație permanentă destinat lucrătorilor din industria alimentară (procesare de alimente). Acest program a intrat în vigoare la 24 martie 2021 și va dura până la 1 ianuarie 2026.

Cei care se încadrează în condițiile programului pot cere Certificatul quebechez de selecție și ulterior rezidența permanentă în Canada. Condițiile sunt: cunoașterea limbii franceze (comunicare orală), experienţă de muncă în Quebec într-un post și un domeniu specific și faptul de a fi angajat în momentul depunerii cererii.

Se prevede selecționarea a 550 de candidați în fiecare an. Dacă privim mai în detaliu, criteriile care vor fi studiate în dosarul candidaților sunt:
● Să aibă cel puțin 18 ani și intenția de a se stabili în Quebec pentru a lucra;
● Să fi respectat întotdeauna condițiile legale de ședere în Canada (viză, permis de muncă etc);
● Să aibă o diplomă de nivel secundar (liceul românesc) sau o diplomă de școală profesională;
● Să lucreze pe un post admisibil, într-un domeniu admisibil în Quebec și să aibă deja o experiență de minim doi ani;
● Să posede un nivel necesar de cunoaștere a limbii franceze;
● Să facă dovada capacității sale de autonomie financiară.

Prin post admisibil se înțelege: măcelar sau lucrător în industria avicolă, personal în industria transformării alimentelor și băuturilor, a prelucrării peștelui, curățător specializat, tehnician în industria alimentară.

Al doilea program este programul-pilot de imigrație permanentă a celor ce lucrează în domeniul sănătății ca préposé aux bénéficiaires (PAB). Programul a demarat la 31 martie 2021 și va dura până la 1 ianuarie 2026. Condiţiile generale sunt aceleaşi ca pentru programul precedent, iar numărul candidaților ce vor fi selecționați anual este similar, 550.

Acest program are însă două subgrupe: persoanele care lucrează și cele care vin la studii (volet travail et volet études-travail) în domeniul îngrijirilor de sănătate. Profesiile sunt: ajutor de infirmier, îngrijitor (aide soignant) și ceea ce numim preposé aux beneficiares.

Candidaţii care au lucrat în afara Quebecului trebuie să fi lucrat în sănătate, într-un post legat de acordarea îngrijirilor de bază unei persoane. Exemple de meserii ce pot fi considerate sunt: supervizor de îngrijiri de infirmerie, infirmier acreditat, practician în îngrijiri primare de sănătate, infirmier auxiliar, îngrijitor medical la domiciliu (aide familiale résidante) etc.

Sunt multe detalii care pot face ca o candidatură să fie admisibilă. Printre cele mai importante elemente este CV-ul. Acesta trebuie comparat cu Codul național de profesii al Canadei și de aceea vă sfătuim ca să fiți călăuziți de un specialist în imigrație, căci detaliile pot asigura succesul demersurilor.

Al treilea program-pilot este destinat persoanelor calificate în domeniul inteligenței artificiale, tehnologiilor de informație și al efectelor vizuale. Lansat în data de 22 aprilie, el va fi activ până la 1 ianuarie 2026. Programul se adresează celor cu o pregătire profesională admisibilă, care lucrează deja în Quebec sau au o diplomă în domeniile menționate.

Sunt vizate așadar două categorii de candidați: cei specializați în inteligență artificială și cei calificați în tehnologia comunicațiilor și efecte vizuale. Vor fi selecționate 550 de persoane în fiecare an: 275 care au obținut o diplomă în Quebec sau sunt lucrători temporari în domeniul inteligenței artificiale și 275 lucrători în IT și efecte vizuale.

Desigur, scopul acestui program-pilot este de a încuraja specialiștii de înaltă calificare să rămână în Quebec, domeniile respective fiind la mare căutare. Quebecul s-a afirmat deja pe plan internațional prin calitatea lucrărilor de cercetare și face tot posibilul să-și mențină întâietatea, într-un context mondial în care goana după materie cenușie se accelerează, toate țările avansate căutând să-și asigure o bază de specialiști de nivel înalt pentru a-și păstra ritmul de dezvoltare.

În afara domeniului de calificare, cererile vor fi evaluate în funcție de nivelul cunoştinţelor de franceză. Vor fi luați în considerare candidații francofoni, care pot comunica oral cel puțin la nivel mediu, și cei în francizare.

În linii generale, găsim aceleaşi criterii de eligibilitate ca la celelalte două programe: vârsta minimă de 18 ani, intenția de a se stabili în Quebec, respectarea condițiilor legale pentru ședere în Canada, și capacitatea de autonomie financiară.

Candidatul trebuie să aibă o diplomă universitară și o experiență de muncă în posturi care, conform Clasificării naționale a profesiilor, necesită un nivel de competențe 0, A sau B. Durata experienței de muncă trebuie să fie de cel puțin de 24 de luni în ultimele 60 de luni care preced depunerea cererii de selecție. O altă posibilitate este obținerea unui masterat sau a unui doctorat în cele 12 luni care preced depunerea candidaturii.

O altă condiție privind domeniul inteligenței artificiale: candidatul să fi lucrat sau să accepte un post în Quebec, la timp plin, post pentru care Comitetul sectorial al forței de lucru să emită un aviz și pentru care salariul să fie de cel puțin 75,000$/an dacă angajatorul se situează în exteriorul Comunității metropolitane a Montrealului (CMM) sau 100,000$/an dacă acesta este stabilit în CMM.

Cei care au studiat în Quebec trebuie să fi venit cu scopul principal de a studia aici cel puțin jumătate din durata programului academic și să fi obținut o diplomă universitară în cursul celor 24 de luni care au precedat depunerea cererii. Prin diplomă universitară înțelegem diplomă de studii superioare specializate (DESS), master sau doctorat.

Candidaţii care vor aplica pentru categoria tehnologii de informaţie și efecte vizuale sunt supuşi, în general, la aceleași exigențe. Este însă interesant de enumerat câteva din meseriile care se pot încadra în acest program: analist și consultant în informatică, designer grafic și ilustrator, gestionar de sisteme informatice, inginer software și dezvoltator de software, inginer electrician și electronist, producător-realizator-coregraf cu condiția să fie în domeniul efectelor vizuale, programator de media interactive, tehnician în înregistrări audio-video, tehnician de rețele informatice etc.

Precizăm, în încheiere, că prezentarea acestor programe-pilot a fost făcută în linii mari. Pentru explicații mai elaborate, consultați un specialist în imigrație.

CITIȚI ȘI:

Cum arată politica de imigrație a Quebecului pentru următorii ani
Imigrație și impactul COVID-19: Ce se întâmplă cu programele ce duc către rezidența permanentă?