După cum probabil știți, în declarația de impozit personală (și nu numai), poate fi dedus așa numitul credit pentru donație, care face ca o parte din ceea ce ați donat în cursul anului să vă fie rambursat la impozit. Agențiile de verificare ale guvernului federal fac însă din ce în ce mai multe verificări ale acestui credit, motiv pentru care este important să fiți la curent cu ceea ce ar trebui să conțină o probă (factură) de donație pentru a nu vă regăsi în neplăcuta situație de a vă fi refuzată respectiva rambursare.

Factura poate fi în formă electronică sau pe hârtie, important este ceea ce conține. Următoarele informații trebuie să se regăsească cu exactitudine pe această factură:
■ Numele și adresa organismului de binefacere cu mențiunea că este înregistrat la federal
■ Numărul de înregistrare federal, care de obicei este compus din 9 cifre urmate de literele RR și alte 4 cifre. Exemplu: 122335457RR0001
■ Un număr de serie
■ Locul în care factura a fost eliberată
■ Data la care beneficiarul a intrat în posesia donației
■ Suma donată în dolari
■ În cazul în care donația este în natură, nu în bani, descrierea bunului și valoarea lui de piață
■ Numele și adresa donatorului
■ Suma admisibilă la creditul pentru donație care în unele cazuri nu este cea efectiv donată
■ Semnătura persoanei autorizate să colecteze donația. În cazul în care factura a fost transmisă electronic, guvernul acceptă proba de primire a facturii în loc de semnătură.

În cazul unei donații în natură, pentru a nu vă afla într-o zonă gri a fiscalității canadiene, este precaut să evaluați bunul respectiv cu ajutorul unui evaluator specializat. Coordonatele acestuia trebuie adăugate în proba de donație. Evitați în acest fel riscul ca valoarea pe care o acordați bunului donat să nu fie acceptată de guvern după doi, trei ani, când o eventuală verificare ar putea avea loc, căci acolo unde este loc de estimare este de obicei loc și de interpretare.