La începutul acestei luni, la Paris, a apărut un nou volum al scriitoarei Mirella Tarmure Vădean, intitulat „Pourquoi inventer encore des mythes? Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien comme mythe-en-invention”. Cartea a fost publicată la Éditions du Cygne, în colecția „Les Mythes Revisités”. Aceasta este a doua apariție editorială a autoarei, după „Le Véritable don de soi. Pourquoi donner?” (Éditions pour tous, Brossard, iunie 2017), în care aceasta pune în evidență dimensiunea profundă, umanistă, a gestului de a dărui.

„Pourquoi inventer encore des mythes?” analizează mitul din perspectiva imaginarului – în speță spațiul literar – punând în valoare literatura ca disciplină fundamentală ce permite cititorului să pătrundă în profunzime mesajele miturilor. Mirella Tarmure Vădean ia ca exemplu „Stăpânul inelelor” de J.R.R. Tolkien pentru a înțelege motivația și felul în care ne construim propriile noastre lumi posibile citind cartea lui Tolkien. Plecând de la acest spațiu literar populat de mituri, ne deschidem mintea către aspectele esențiale care ne definesc ca ființe umane: creativitatea, forța imaginației, experiența individuală și colectivă a vieții.

Mirella Tarmure Vădean este doctor în Științe umane și Artă cu o carieră universitară de zece ani ca profesor și cercetător interdisciplinar. În prezent ea este consilier pedagogic la Université de Montréal.

„Pourquoi inventer encore des mythes?” este disponibil în versiune pdf și ca volum imprimat la www.editionsducygne.com