Guvernul canadian a trimis invitații potențialilor sponsori în programul de parenare a părinților sau bunicilor (Parents and Grandparents Program – PGP) pentru a continua demersurile de sponsorare. Cei care au primit această invitație au mai puțin de 60 de zile ca să trimită o cerere completă.

Parents and Grandparents Program permite cetățenilor canadieni și rezidenților permanenți care respectă anumite criterii să-și sponsoreze părinții sau bunicii, în vederea obținerii statutului de rezident permanent canadian, cu obligația de a le oferi îngrijire și sprijin financiar odată ce aceștia sosesc în Canada. Prin îngrijirea oferită membrilor de familie sponsorați se înțelege asigurarea hranei, îmbrăcămintei, produselor de uz personal, asigurarea locuinței, transportului (benzină), mobilelor și altor obiecte necesare traiului cotidian. La acestea se adaugă îngrijirile medicale care nu sunt incluse în regimul public de sănătate, ca de exemplu serviciile dentare sau de optometrie.

Este important de menționat faptul că sponsorii trebuie să se asigure că cei parenați și familiile lor nu vor recurge la ajutor social pentru asigurarea traiului. Dacă aceștia vor primi ajutor social, sponsorul va trebui să returneze guvernului sumele încasate. De asemenea, dacă persoana parenată va fi plasată într-un centru pentru persoane în vârstă sau de îngrijiri de lungă durată (Centre public d’hébergement et de soins de longue durée/ Residential and long-term care centres), cheltuielile vor fi recuperate de la sponsori.

Durata responsabilității sponsorilor în programul PGP este de 10 de ani. Obligațiile sponsorului încep din ziua în care persoana parenată – și, dacă e cazul, membrii familiei sale – devin rezidenți permanenți canadieni. Schimbările de situație – separare, divorț, șomaj, modificări la nivel financiar sau moartea aplicantului principal în cazul în care există membri de familie ce îl însoțesc – nu anulează responsabilitățile sponsorului. Acesta – și, dacă este cazul, cosemnatarul său – rămâne obligat să furnizeze elementele de bază necesare traiului pe perioada specificată de lege (durata poate varia dacă e vorba de soț/soție/ partener/parteneră, copil aflat în întreținere sau alți membrii ai familiei; în Quebec perioada angajamentului de sponsorare nu este, în unele situații, la fel cu cea de la nivel federal). 

Profităm de ocazie ca să amintim că un cosemnatar poate fi soțul/soția sau partenerul/partenera de viață, care poate semna cererea de sponsorare indiferent de data căsătoriei sau a coabitării. În situația în care există un cosemnatar, se va calcula venitul celor doi soți/parteneri, deci existența unui cosemnatar poate facilita atingerea pragului de venit necesar parenării.

Sponsorii ce locuiesc în Quebec au obligații diferite față de cei care locuiesc în alte provincii. Ei trebuie să demonstreze că în ultimele 12 luni au obținut un venit suficient și că sunt în măsură să mențină același nivel financiar pe toata durata angajamentului. Un venit suficient înseamnă o sumă care să le permită acoperirea cheltuielilor proprii plus cele ale persoanelor parenate. În Guide du garrant – catégorie du regroupement familial sunt prezentate criteriile ce trebuie înțelese și respectate în întocmirea cererii de sponsorare și în calculul venitului pe care cei ce semnează angajamentul de parenare trebuie să-l aibă. Expertiza unui specialist în imigrație va ușura înțelegerea demersurilor, evitarea greșelilor și a pierderii de timp și bani, mai ales în situații când numărul de aplicații este plafonat iar cei ce primesc invitația a de a continua demersurile nu sunt numeroși. 

Reamintim că Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) a propus un plafon de 20.000 de cereri complete în acest program pentru anul 2019. Pe 28 ianuarie a.c. au fost acceptate 27.000 de formulare de intenție de sponsorare (Interest to Sponsor Form), în baza principiului „primul venit – primul servit”, iar acest număr a fost atins în mai puțin de zece minute. Apoi, invitațiile au fost trimise în aceeași ordine în care IRCC a primit formularele de Intenție de sponsorare, după o verificare a eligibilității sponsorilor și după ce au fost eliminate duplicatele (aplicații făcute de două ori în numele acelorași persoane). Invitațiile au fost emise între 24-27 aprilie 2019.

Așadar, prima etapă a programului PGP este trimiterea formularului numit „Intenție de sponsorare”, în perioada în care se primesc aceste formulare – de obicei la începutul anului, în luna ianuarie. În a doua etapă, cei care au primit invitația de a continua procedurile de sponsorare pentru părinți sau bunici, au la dispoziție 60 de zile de la data primirii invitației ca să trimită o cerere completă, adică formularele și toate documentele necesare.

Pentru cei care au trimis Intenția de sponsorare dar nu au primit o invitație să continue procedurile, IRCC a anunțat că va păstra formularele și informațiile de contact. Pe site-ul său, IRCC informează că există posibilitatea trimiterii unui alt rând de invitații în cursul acestui an, dacă va fi nevoie de mai mulți sponsori potențiali. Ceea ce nu ar fi imposibil, dacă ne amintim că în 2018 a fost trimis un al doilea tur de invitații în luna iulie și că plafonul a fost mărit de la 10.000 la 17.000 de aplicații.

Vă sfătuim deci să pregătiți aplicațiile cu răbdare, cu minuțiozitate, ca să fructificați șansa de a fi primit invitația – iar dacă nu ați primit-o încă, nu pierdeți speranța.

CITIȚI ȘI:
Procedura de parenare a părinților și bunicilor: etape și detalii specifice Quebecului
Super viza, o alternativă interesantă a procesului de parenare a părinților sau bunicilor

Câteva cuvinte despre sponsorarea membrilor de familie