Pentru anul 2019, ministerul canadian al Imigrației a fixat limita cererilor de parenare a părinților și bunicilor la 20.000.

Procedura de parenare a cunoscut câteva schimbări: astfel, acum este necesară furnizarea online (upload) a unui document ce atestă statutul în Canada a potențialului sponsor. De asemenea, au fost adăugate măsuri ce permit detectarea cererilor multiple făcute de aceeași persoană și a posibilelor încercări de fraudă.

Menționăm că formularul trebuie completat de persoana care are intenția de a parena. Pentru a putea fi sponsor o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, să trăiască în Canada, să fie cetățean sau rezident permanent canadian și să aibă un venit suficient ca să poată asigura suportul financiar al persoanelor sponsorate.

În mare, procesul de parenaj pentru părinți și bunici cuprinde următoarele etape:
1. Depunerea formularului de intenție de parenaj către guvernul canadian (IRCC – Immigration, refugiés et Citoyenneté Canada). Formularul a fost accesibil pe site-ul ministerului în data de 28 ianuarie a.c. doar câteva minute, numărul maxim de cereri de parenare de 20.000 pentru anul în curs fiind atins într-un timp extrem de scurt. În momentul de față el nu mai este disponibil. Încurajăm însă pe cei care nu au reușit să depună acest formular de intenție să urmărească noutățile CIC pe site-ul oficial al ministerului, pe Twitter și Facebook, căci după verificarea formularelor primite, vor fi eliminate cele ce nu corespund și este posibil să fie deschisă o nouă perioadă de aplicare. Reamintim că dacă vreți ca părinții sau bunicii să vă viziteze, puteți cere o superviză ce le permite să stea în Canada până la doi ani la fiecare călătorie.

2. Dacă cererea s-a aflat în primele 20.000, sponsorul va primi o invitație de a continua formalitățile. Acesta va trimite cererea de parenaj și cererea de rezidență permanentă a celor parenați. CIC va verifica dacă sponsorul și persoana parenată respectă condițiile legii. În caz de rezultat favorabil, sponsorul – ne gândim la persoane cu reședința în Quebec – va primi un acord de principiu și indicații să continue demersurile cu autoritățile din această provincie.

3. Sponsorul va depune o cere de angajament către guvernul Quebecului. În același timp,  persoana parenată va depune o cerere pentru un certificat de selecție provincial. Ministerul Imigrației din Quebec va verifica, la rândul său, respectarea condițiilor programului de parenaj; în situația unui răspuns favorabil, va fi eliberat un certificat de selecție al provinciei Quebec pentru persoana parenată.

4. Ultima etapă este cererea de rezidență permanentă depusă către guvernul canadian. La această etapă se face verificarea medicală și cea de cazier judiciar.

  CITIȚI ȘI: Câteva cuvinte despre sponsorarea membrilor de familie

Acest proces reflectă partajarea competențelor în domeniul imigrației între guvernul Quebecului și cel al Canadei. Din acest motiv, în cazul grupării familiale (sponsorare), persoana care parenează trebuie să respecte exigențele celor două guverne.

DETALII SPECIFICE QUEBECULUI
Cetățenii canadieni sau rezidenții permanenți stabiliți în Quebec pot parena (asuma rolul de sponsor sau garant) dacă persoana pe care doresc să o pareneze se încadrează în categoria de regroupement familial, adică este: soț/soție sau partener conjugal (conjoint de fait); copil aflat încă în responsabilitatea sa ca părinte (enfant à charge); tată, mamă, bunici; frate, soră, nepot – care sunt orfani, minori și nu sunt căsătoriți sau într-o relație maritală; copil adoptat.

Subliniem că aceste informații sunt doar cu titlu general și că pentru fiecare dintre aceste categorii există condiții specifice care trebuie respectate. Prin urmare, o informare mai amplă este recomandată. Puteți găsi câteva detalii pe site-ul ministerului Imigrației din Quebec, însă pentru o înțelegere corectă un specialist în imigrație vă poate oferi multe alte informații utile.

O altă condiție esențială ce trebuie respectată este aceea de a demonstra că garantul are capacitatea financiară pentru a asuma întreținerea persoanei sau a persoanelor parenate. Astfel, el trebuie să arate că în ultimele 12 luni a dispus de resurse financiare suficiente și că va continua să aibă aceste resurse pe toata durata angajamentului.

În evaluarea efectuată de autorități sunt considerate următoarele elemente: venitul garantului și al soțului (soției) dacă acesta semnează și el parenajul; veniturile necesare pentru a satisface nevoile de bază ale familiei; veniturile necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanei (sau persoanelor) parenate și, după caz, al persoanelor care o acompaniază; existența unui parenaj anterior – dacă angajamentul este încă valid, sunt considerate și nevoile persoanei vizate de acest parenaj.

Venitul anual brut de care garantul trebuie să dispună reprezintă suma dintre fondurile necesare întreținerii familiei sale plus cele necesare întreținerii persoanelor parenate. Aceste cifre sunt indexate în fiecare an și sunt specifice pentru Quebec.

1 COMENTARIU

  1. Dupa cat timp poate reintra in Canada cineva care are Viza eTA pe pasaport? Daca sta 5-6 luni si apoi merge in SUA, de exemplu, sau chiar in Romania, cand se poate reintoarce in Canada? Dupa cat timp pentru a putea sta iarasi 6 luni?
    Multumesc anticipat pentru raspuns!

Comments are closed.