Care este impactul unei șederi de peste șase luni în afara Canadei la nivel de rezidență permanentă și asigurare medicală?

O întrebare frecvent adresată este cea care se referă la o ședere mai mult de șase luni în afara Canadei: se pierde în acest caz rezidența canadiană și asigurarea medicală? În această întrebare se regăsesc două subiecte diferite: rezidența canadiană și asigurarea medicală.

Reamintim definiţia statutului de rezident permanent în Canada: conform ministerului Imigrației, un rezident permanent în Canada este un cetățean al unei alte țări, care a imigrat în Canada respectând criteriile unui anumit program de imigrare și care nu este încă cetățean canadian.

Persoanele care au statutul de rezident permanent pot să beneficieze de toate drepturile cetăţenilor canadieni:
● asigurare medicală;
● posibilitatea de a locui, lucra sau studia în oricare din provinciile canadiene;
● protecția legilor canadiene și a Cartei canadiene a drepturilor și libertăților (Canadian Charter of Rights and Freedoms);
● posibilitatea de a cere cetățenia canadiană.

Rezidenții permanenți nu pot însă vota, nu pot fi candidați în alegeri și nu pot ocupa un post care implică o verificare de securitate de nivel înalt.

Condiția de păstrare a statutului de rezident permanent este de a petrece cel puțin 730 de zile în Canada în ultimii cinci ani. Nu este nevoie ca cele 730 de zile să fie consecutive, iar în anumite situaţii o parte a timpului petrecut în afara Canadei poate fi considerat (calculat) în cadrul celor 730 de zile.

Așadar, o persoană nu pierde rezidența canadiană dacă va sta în afara țării șase luni (adică aproximativ 180 de zile).

Statutul de rezident permanent se poate pierde în situaţia în care se renunță în mod voluntar la el, când un rezident face obiectul unei măsuri de expulzare (removal order), devine cetățean canadian sau dacă un agent de imigrație decide că nu a respectat condiţiile de rezidență.

Cartea de rezident permanent este dovada că deținătorul ei are acest statut în Canada și este necesară pentru a reveni în țară cu un mijloc de transport comercial (avion, vapor, tren, autocar). O paranteză: în mod normal, cartea de rezident permanent este validă timp de cinci ani, însă câteodată este eliberată numai pentru un an, deci trebuie urmărită data de validitate. Recomandăm ca cererea de reînnoire să fie făcută înainte de data de expirare.

La cererea agentului, ar putea fi necesar ca rezidentul permanent să prezinte documente care să ateste declarația sa privind timpul petrecut pe teritoriul canadian. Decizia alegerii documentelor relevante și credibile îi revine rezidentului, căci nu există un document anume care să garanteze acceptarea categorică a afirmațiilor privind prezența efectivă în Canada.

Asigurarea medicală

Un cetățean sau un rezident permanent se poate înscrie la regimul public de asigurare de sănătate, care îi va permite să beneficieze de asistență medicală gratuită.

Fiecare provincie sau teritoriu are un sistem propriu de asigurări de sănătate. În caz de absență mai îndelungată din Canada trebuie verificate condiţiile în funcţie de care provinciile suspendă și acordă din nou asigurarea medicală. Trebuie de asemenea avut în vedere faptul că, de obicei, există o perioadă de așteptare, care poate fi de până la trei luni, pentru reintrarea în funcţiune a asigurării.

În Quebec, asigurarea de sănătate este suspendată după șase luni de absență. Este recomandat ca cei care revin după această perioadă să aibă o asigurare privată care să acopere timpul de așteptare până la redobândirea asigurării de sănătate provinciale.

Informații detaliate asupra regimului public de sănătate și asupra ministerelor Sănătății din diferite provincii aici.

În ultimii ani, ministerul Imigrației, al Refugiaților și al Cetățeniei (IRCC) colaborează cu Agenţia de Servicii Frontaliere (ASFC) pentru colectarea cu exactitate a informaţiilor asupra intrărilor în și ieșirilor din Canada, în vederea recunoașterii dreptului la asigurare medicală a unei persoane sau pentru verificarea condițiilor de rezidență permanentă.

În concluzie, este util să verificați validitatea cărţilor de rezidență, să notați perioadele de ședere în Canada sau în afara ei și să cunoașteți exigențele în materie de asigurări medicale când faceți un proiect de călătorie mai îndelungată.

CITIȚI ȘI:

Imigrație și impactul COVID-19: Ce se întâmplă cu programele ce duc către rezidența permanentă?