Nivelurile de imigrație preconizate pentru 2022-2024 reflectă prioritatea acordată relansării economice și întăririi domeniilor de activitate care au nevoie urgentă de forță de muncă. 

Este ştiut că imigrația a construit Canada de astăzi, o țară modernă care reflectă visele, curajul și inițiativa a generaţii de imigranți. Tot imigrația a determinat aspectul multietnic și multicultural al Canadei, iar problemele concrete ale instalării într-o țară nouă au făcut în așa fel încât grupuri diverse, cu obârșii diferite, să găsească mereu modalități de a atenua divergențele și de a aplana conflictele, concentrând-se pe o conviețuire pașnică.

Ministrul federal al Imigrației, Sean Frazer, a recunoscut acest aspect esențial al imigrației canadiene, precum și aportul noilor sosiți care în ultimii doi ani s-au remarcat în domenii de mare importanță: sănătate, transport și manufacturi.

Potrivit ministrului, nivelurile de imigrație preconizate pentru 2022-2024 reflectă prioritatea acordată relansării economice și întăririi domeniilor de activitate care au nevoie urgentă de forță de muncă. 

Penuria de mână de lucru, acută și actuală

Cea mai mare parte a locurilor de muncă pierdute din cauza pandemiei au fost recuperate, însă sute de mii de posturi sunt încă vacante.

În ultimul an, Canada a primit peste 450,000 de noi rezidenți permanenți – un record privind numărul de imigranți sosiți într-un singur an. Imigrația reprezintă 100% din cifra de creştere a populaţiei active. În condiţiile în care se prevede că 5 milioane de canadieni vor ieşi la pensie în următorii zece ani, proporţia între populaţia activă și cea la pensie (inactivă) va fi de 3:1. Concluzia care se impune este că imigrația reprezintă soluția.

Cercetătorii și sociologii au atras de mai mult timp atenția asupra posibilității unei serioase penurii de mână de lucru, însă autorităţile nu au luat măsurile adecvate. Pandemia de Covid-19 a accelerat schimbările sociale și economice iar acum lipsa mâinii de lucru și trecerea de la o generaţie activă la o altă generaţie activă dar mult mai tânără este o problemă acută și actuală, nu una ce ar putea surveni în viitor.

Din aceste motive, în 2022 și în următorii doi Canada prevede primirea unui număr de imigranți echivalent cu 1% din populația țării. Mai precis 431,645 de rezidenți permanenți în 2022, 447,055 în  2023 și 451,000 în 2024.

O investiție substanțială pentru modernizarea sistemului

Pentru a preîntâmpina problemele organizaționale, guvernul federal a decis să modernizeze sistemul de imigrare prin investirea a 85 de milioane de dolari, scopul fiind de a reduce numărul cererilor în așteptare și de a oferi termene rezonabile de studiu a diferitelor categorii de cereri (Moderniser le système d’immigration du Canada pour appuyer la reprise économique et améliorer l’expérience client/ Modernizing Canada’s immigration system to support economic recovery and improve client experience). A fost introdusă posibilitatea utilizării analizei avansate de date pentru a ajuta agenţii să trieze și să trateze cererile de viză de vizitator depuse în afara Canadei, iar după perioada de test s-a dovedit că dosarele simple au fost evaluate cu 87% mai repede utilizând această metodă. Au fost de asemenea create și puse în funcţiune modalități de a aplica online, de a adăuga noi documente la dosarul de imigrație sau de a urmări desfășurarea procedurilor.

Planul privind imigrația în linii mari 

Politica de imigrație a Canadei în perioada 2022-2024 se articulează în jurul unor măsuri menite să atragă și să rețină noii sosiți în regiuni care se confruntă cu grave probleme de mână de lucru cauzate de declinul demografic, și a unor măsuri care vizează atragerea imigranților francofoni în afara Quebecului.

În linii mari, se preconizează următoarele:

● Ca până în 2024 nivelul de imigrație să atingă 1,14% din populația Canadei.

● Crearea unui plan pe termen lung pentru a asigura creşterea economică prin recrutarea în categoria imigrație economică a 60% din noii sosiți.

● Sprijinirea grupurilor vulnerabile de populație – de exemplu, acordarea rezidenței permanente candidaților la statutul de refugiat care au lucrat în domeniul serviciilor de sănătate.

● Respectarea angajamentelor internaţionale privind acordarea statutului de refugiat persoanelor amenințate de persecuție, prin intermediul cererilor de rezidență permanentă pentru motive umanitare.

● Păstrarea în Canada și acordarea rezidenței permanente lucrătorilor temporari activi în domeniile considerate esenţiale.

● Recunoaşterea importanței unificării familiilor și menţinerea termenului de 12 luni pentru tratarea cererilor de parenaj (soț, soție, parteneri, copii).

Ținând cont de aceste perspective privind imigrația canadiană enunțate de federal, provinciile vor veni la rândul lor cu programe specifice de imigrație, oferind astfel noi oportunităţi de obținere a rezidenței permanente.