Actualizare: La ora 12:30, formularul de intenție de parenare nu mai era disponibil. În doar câteva minute, limita de 20.000 de cereri stabilită pentru acest an a fost atinsă.

Ministerul canadian al Imigrației (IRCC – Immigration, refugiés et Citoyenneté Canada) a anunțat că primește formularele de intenție de parenare a părinților și bunicilor pentru o perioadă limitată de timp, după care potențialii sponsori vor fi invitați să depună o cerere completă. Formularele sunt disponibile pe site-ul ministerului începând din data de 28 ianuarie, la prânz (ora 12:00 p.m.). Ele sunt acceptate în ordinea depunerii, până la atingerea limitei stabilite pentru anul 2019, care este de 20.000 de aplicații complete. După atingerea acestui număr, formularul nu va mai fi disponibil.

Procedura a cunoscut câteva schimbări: astfel, acum este necesară furnizarea online (upload) a unui document ce atestă statutul în Canada a potențialului sponsor. De asemenea, au fost adăugate măsuri ce permit detectarea cererilor multiple făcute de aceeași persoană și a posibilelor încercări de fraudă.

Menționăm că formularul trebuie completat de persoana care are intenția de a parena. Pentru a putea fi sponsor o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, să trăiască în Canada, să fie cetățean sau rezident permanent canadian și să aibă un venit suficient ca să poată asigura suportul financiar al persoanelor sponsorate.

  CITIȚI ȘI: Câteva cuvinte despre sponsorarea membrilor de familie

În mare, procesul de parenaj cuprinde următoarele etape:
1. Depunerea formularului de intenție de parenaj către guvernul canadian (IRCC – Immigration, refugiés et Citoyenneté Canada).

2. Dacă cererea este în primele 20.000, sponsorul va primi o invitație de a continua formalitățile. Acesta va trimite cererea de parenaj și cererea de rezidență permanentă a celor parenați. CIC va verifica dacă sponsorul și persoana parenată respectă condițiile legii. În caz de rezultat favorabil, sponsorul – ne gândim la persoane cu reședința în provincia Quebec – va primi un acord de principiu și indicații să continue demersurile cu autoritățile din Quebec.

3. Sponsorul va depune o cere de angajament către guvernul Quebecului. În același timp,  persoana parenată va depune o cerere pentru un certificat de selecție provincial. Ministerul Imigrației din Quebec va verifica, la rândul său, respectarea condițiilor programului de parenaj; în situația unui răspuns favorabil, va fi eliberat un certificat de selecție al provinciei Quebec pentru persoana parenată.

4. Ultima etapă este cererea de rezidență permanentă depusă către guvernul canadian. La această etapă se face verificarea medicală și cea de cazier judiciar.

Acest proces reflectă partajarea competențelor în domeniul imigrației între guvernul Quebecului și cel al Canadei. Din acest motiv, în cazul grupării familiale (sponsorare), persoana care parenează trebuie să respecte exigențele celor două guverne.