Ultimele luni ale lui 2019 au adus multe noutăți în privința imigrației în Quebec. Schimbările au privit aproape toate programele de imigrație, ele au fost puternic contestate și în câteva cazuri s-a revenit la prevederile anterioare. Iată, în linii mari, care sunt aceste noutăți.

Începând din această lună, ianuarie 2020, un nou criteriu de selecție a fost introdus în toate programele de imigrație economică. Este vorba de un test menit să ateste cunoașterea și însușirea valorilor democratice și a celor quebecheze, așa cum sunt exprimate în Charte des droits et libertés de la personne.

Reamintim că Quebecul este singura provincie canadiană ce are o astfel de cartă, care nu este o simplă lege anti-discriminare, ci o lege fundamentală inspirată de documente internaționale (Déclaration universelle des droits de l’Homme, Pacte relatif aux droits civils et politiques, Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) și care demonstrează efortul societății quebecheze de a se ameliora și de a evolua ținând pasul cu schimbările socio-economice pe care le trăiește lumea de astăzi. 

Noul criteriu de selecție privește atât aplicantul principal cât și soțul/soția acestuia și copiii de cel puțin 18 ani care fac parte din familie. Excepție fac cei care suferă de o problemă medicală ce îi face inapți să treacă evaluarea oficială.

În linii mari, este vorba fie de a trece testul, fie de a urma în Quebec un curs pregătit de MIFI (vechiul MIDI și-a schimbat numele în Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) asupra acestor valori fundamentale. Testul va fi considerat reușit dacă 75% din răspunsuri sunt corecte. În caz de eșec, examenul poate fi reluat după o perioadă de minim două săptămâni. După două eșecuri candidaților li se va recomanda cursul specializat al MIFI.

Toate aceste informații au apărut în Gazette Officielle du Québec din 30 octombrie 2019. Vom urmări evoluția acestui dosar și vom reveni.

Pentru cei ce au studiat în această provincie și vor să aplice pentru Certificatul de selecție de Quebec și apoi să ceară rezidența permanentă, menționăm că deocamdată sunt admise următoarele diplome: bacalaureat (licență universitate), master, doctorat, diplomă colegială (DEC tehnic), diplomă profesională (DEP) de o durată de 1,800+ ore de curs, diplomă profesională (DEP) și o atestare de studii profesionale (AEC) însumând un minim de 1,800 ore de formare continuă și oferind o calificare într-o anumită meserie.

Aceste diplome trebuie obținute în decursul celor 36 de luni premergătoare cererii de Certificat de selecție, trebuie să fie eliberate de o instituție de învățământ recunoscută de ministerul Educației din Quebec, iar candidatul trebuie să urmeze programul de studii la timp plin, într-o instituie de învățământ din Quebec.

Rămâne valabilă condiția de a dovedi cunoașterea limbii franceze la nivel intermediar avansat, la oral. Candidații trebuie să aducă un document doveditor și se pot aștepta să aibă un interviu care să verifice nivelul real de cunoștințe de franceză.

Ce înseamnă document doveditor? Un buletin de note care să ateste reușita unui program de studii urmat în limba franceză, rezultatul unui test de franceză sau rezultatul obținut la curs de franceză recunoscut de către ministerul Imigrației. Atestatul trebuie să menționeze că studentul are nivelul 7 de competență (conform cu Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes) în ceea ce privește înțelegerea și exprimarea orală (echivalent cu nivelul mediu avansat, B2).

Este posibil ca în viitor să fie acreditate mai multe programe de formare de 900 de ore care să ducă la obținerea unei calificări, însă în urma contestațiilor ministerul a decis ca deocamdată să aplice tot programul PEQ – Diplomé de Québec așa, cum era înainte de 1 noiembrie 2019.

Pentru cei care vor sa studieze în Quebec, acum și în viitor, sugerăm o adresă interesantă unde pot obține multe informații privind programele disponibile, domeniul de calificare, durata studiilor, precum și instituțiile de învățământ care oferă aceste programe: www.inforoutefpt.org.

CITIȚI ȘI:

Programul ARRIMA: Ce este și cum funcționează
Express Entry și condițiile de admisibilitate
Express Entry: Criteriile Sistemului de clasament global